Βασίλειος Γιωτόπουλος (ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.): «Το 2021 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τις επιχειρήσεις του κλάδου, γεγονός που δείχνει να συνεχίζεται και το 2022, με θετικές προβλέψεις τουλάχιστον για την επόμενη διετία»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας (ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.) κ. Βασίλειος Γιωτόπουλος μας μιλάει για τις επιδιώξεις των επιχειρήσεων-μελών της, τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και το μέλλον των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.

Συνέντευξη στη Γεωργία Μολώση (έντυπο τεύχος Φεβρουαρίου 2022)

Δίνοντας έμφαση στο διαρκή διάλογο μεταξύ τόσο των επιχειρήσεων του κλάδου όσο και της ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. με τις αρμόδιες αρχές, ο πρόεδρός της, κ. Βασίλειος Γιωτόπουλος, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης διατυπώνει τις απόψεις του για την πολυεπίπεδη κρίση που βιώνουμε, αναλύει τους λόγους που την προκάλεσαν και εκφράζει την αισιοδοξία του για ανάκαμψη εντός του έτους. Ο κ. Γιωτόπουλος αναφέρεται επίσης στα προβλήματα του κλάδου σήμερα, στα φιλόδοξα σχέδια της Ένωσης για την ενίσχυσή του, στα μειονεκτήματα των επιδοτούμενων προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά και στην ανάγκη της αγοράς για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, αδειοδοτημένο και ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών, πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης πόρων.

– Κύριε Γιωτόπουλε, την τελευταία διετία βιώνουμε μια πρωτοφανή πολλαπλή κρίση: υγειονομική, κλιματική και ενεργειακή. Ποιες είναι οι γενικότερες επιπτώσεις στην οικονομία και στην αγορά σας;

– Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Ο «Θερμοϋδραυλικός» είναι πάντα αρωγός στις προσπάθειες του κλάδου μας, καθώς και στην προβολή των θέσεων της ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε., της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος.

Την τελευταία διετία βιώνουμε πράγματι μια πρωτοφανή πολυεπίπεδη κρίση.

Πρώτη είναι η υγειονομική κρίση. Από τις αρχές του 2020 η παγκόσμια οικονομία αντιμετώπισε πολύ ισχυρές προκλήσεις, λόγω της έξαρσης της πανδημίας. Τα περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα την υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας. Η εξάπλωση της πανδημίας στην Ελλάδα, το 2020, συντέλεσε στην άμεση υποχώρηση της κατανάλωσης και των επενδύσεων, η οποία επέφερε με τη σειρά της συνολική πτώση του ΑΕΠ κατά 10%. Μετά την ύφεση, ο εμβολιασμός του πληθυσμού, σε συνδυασμό με τα μέτρα οικονομικής πολιτικής που υιοθετήθηκαν, ενίσχυσαν τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας.

Δεύτερη κρίση είναι η κλιματική, την οποία διαπιστώνουμε πλέον εμπειρικά και καθημερινά. Τα ακραία φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε, όπως είναι οι πλημμύρες, οι εκτεταμένες πυρκαγιές και τα κύματα καύσωνα, καθώς και οι καταστροφές στις καλλιέργειες και οι απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για άμεση δράση. Το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει ήδη επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία είναι αισθητή σχεδόν παντού στον κόσμο, αφού έχει ήδη επηρεάσει πάνω από το 80% της χερσαίας έκτασης του πλανήτη.

Τρίτη κρίση είναι η ενεργειακή, με τις διεθνείς ανατιμήσεις στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες να παρασύρουν την παγκόσμια οικονομία. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ασία και στην Ευρώπη έχουν φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ. Ως απόρροια των ελλείψεων στον εφοδιασμό φυσικού αερίου, έχουν εκτοξευθεί παράλληλα και οι τιμές του πετρελαίου, φτάνοντας σε υψηλό τριετίας.

Θεωρώ ότι οι κύριοι παράγοντες που ενίσχυσαν την τρέχουσα ζήτηση στην ενέργεια ήταν τρεις:

α) Η απελευθέρωση της συσσωρευμένης ζήτησης που συνόδευσε την πρόσφατη «επαναλειτουργία» της παγκόσμιας οικονομίας.

β) Ο ασυνήθιστα κρύος προηγούμενος χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο, ο οποίος αύξησε τη ζήτηση ενέργειας οδηγώντας σε πρωτόγνωρα χαμηλά επίπεδα αποθέματος φυσικού αερίου.

γ) Οι γεωπολιτικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας.

Αντίστοιχα, η προσφορά επηρεάστηκε από τρεις βασικούς παράγοντες:

α) Η κατάρρευση της ζήτησης ενέργειας –που προκλήθηκε από την πανδημία– οδήγησε πολλές εταιρείες ενέργειας να μειώσουν την παραγωγή τους κατά τη διάρκεια του 2020, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα αποθήκευσης και συντήρησης, καθώς και εφοδιαστικές ελλείψεις.

β) Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η υδροηλεκτρική, υπολειτουργούσαν, καθώς στην Ευρώπη σημειώθηκε σημαντική μείωση στην παραγωγή εξαιτίας του φαινομένου που ονομάστηκε «καλοκαίρι χωρίς ανέμους».

γ) Τέλος, οι βασικοί προμηθευτές ενέργειας, και κυρίως η Ρωσία, δεν κάλυψαν τις ελλείψεις φυσικού αερίου στην αγορά.

Επιπλέον έχουμε την πίεση του πληθωρισμού, η οποία συνδέεται με τη ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας και την αναντιστοιχία μεταξύ της αυξημένης ζήτησης και της αδύναμης –λόγω των προαναφερθεισών δυσχερειών– προσφοράς.

Η άνοδος των τιμών, κυρίως στην ενέργεια, επιβαρύνει σημαντικά τους προϋπολογισμούς, συμπιέζοντας εντέλει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και συμπαρασύροντας όλα τα προϊόντα του κλάδου μας σε σημαντικές αυξήσεις, παρά την απορρόφηση από τις εταιρείες-μέλη μας μεγάλου μέρους της αύξησης αυτής, προς όφελος του καταναλωτή.

Ωστόσο, η συσσώρευση αποταμιεύσεων το προηγούμενο διάστημα, καθώς και οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι ενεργειακές διευκολύνσεις, όπως είναι η επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας και του πετρελαίου θέρμανσης, αντισταθμίζουν εν μέρει την επίπτωση των πληθωριστικών πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα και συνεπώς στην κατανάλωση.

Έτσι, μετά την καθίζηση του 2020, από το 2021 είδαμε μια εκρηκτική άνοδο της ζήτησης, τύπου V, με μεγάλη αύξηση ανά μονάδα προϊόντος, πάνω από 20-30%, αναλόγως βέβαια και του τομέα δραστηριότητας κάθε εταιρείας.

– Κατά τη γνώμη σας, πώς θα επιδράσει στον κλάδο σας η ενεργειακή κρίση και ποιες άλλες είναι οι κυριότερες αιτίες που επηρεάζουν σήμερα την εύρυθμη λειτουργία των μελών της ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.;

– Παρόλο που το 2021 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τις επιχειρήσεις του κλάδου, γεγονός που δείχνει να συνεχίζεται και το 2022, με θετικές προβλέψεις τουλάχιστον για την επόμενη διετία, τα κυριότερα προβλήματα σήμερα είναι:

  • Η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση.
  • Η ραγδαία αύξηση της τιμής των πρώτων υλών και ιδιαίτερα των μετάλλων.
  • Η κρίση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Ο απροσδιόριστος χρόνος παράδοσης των προϊόντων ή, ακόμα χειρότερα, ο κίνδυνος ελλείψεων προϊόντων από την αγορά.

Ειδικότερα, η ενεργειακή κρίση «αγγίζει» πολλαπλώς τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των μελών μας, καθώς η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος δυνητικά επηρεάζει τη διείσδυση των προϊόντων τους στην αγορά, έστω βραχυπρόθεσμα.

Παρά τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ομαλή μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ειδικά το φυσικό αέριο θα παραμείνει στο ενεργειακό μείγμα ως μεταβατικό καύσιμο τουλάχιστον έως το 2030.

Οι τιμές των μετάλλων, μετά από εντυπωσιακή αύξηση το 2021, συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, καθώς η ζήτηση ανακάμπτει πολύ ταχύτερα από την προσφορά, εξαιτίας των προβλημάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες και του αυξημένου κόστους μεταφοράς.

Τα επόμενα χρόνια η ζήτηση για πάσης φύσεως μέταλλα μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 3 δισ. τόνους, ιδίως αυτών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας, ανεμογεννητριών, ηλεκτρικών αυτοκινήτων και άλλων συναφών τεχνολογιών. Αντίστοιχες αυξήσεις παρατηρούνται στα πλαστικά (PVC – πολυαιθυλένια) και στις λοιπές πρώτες ύλες, που οδηγούν στη συρρίκνωση της ρευστότητας των εταιρειών και στην ανάγκη εξεύρεσης νέων κεφαλαίων.

Το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα από τις αρχές του 2020 συνεχίστηκε το 2021, ενώ τα σημεία συμφόρησης που καταγράφονται περίπου ένα χρόνο τώρα, αναμένεται να εκτονωθούν σταδιακά τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. Το 75% των ελλείψεων οφείλεται στην επιβράδυνση της παραγωγής αγαθών, ενώ το υπόλοιπο 25% στα προβλήματα στη ναυτιλία.

Τα ναύλα που εκτοξεύτηκαν σε ιστορικά υψηλά επίδεπα, δεν αναμένεται να μειωθούν, επιβαρύνοντας με ένα σημαντικό κόστος και τα μέλη μας, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον όποιο προγραμματισμό. Σωρευτικά τα παραπάνω αντικατοπτρίζονται πλήρως στις καθυστερήσεις των παραγωγών και στον κίνδυνο έλλειψης τελικού προϊόντος στην αγορά.

Το κύριο μέλημα όλων δεν είναι πλέον η φθηνότερη δυνατή τιμή, αλλά το να έχει κανείς τα πάντα «just in time» στην προϊοντική φαρέτρα του.

– Ποιοι είναι διαχρονικά οι στόχοι των επιχειρήσεων του κλάδου μέσα από την ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.;

– Θα έλεγα ότι πάγιος στόχος των μελών μας είναι να καταστούμε ισότιμοι συνομιλητές των κρατικών φορέων και να παγιώσουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο.

Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε πανελλαδικά το brand της ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. και να γίνει συνείδηση στον Έλληνα καταναλωτή ότι η συνεργασία του με μέλη και συνεργάτες της του εξασφαλίζει πιστοποιημένα προϊόντα με εγγύηση και service, καθώς και τη σιγουριά της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας.

Στόχος μας είναι επίσης να συνεχίσουμε τη δημιουργία τεχνικής βιβλιοθήκης, καθώς και την οργάνωση ομάδων εκπαίδευσης από στελέχη επιχειρήσεων-μελών μας, με τεχνικές παρουσιάσεις και ημερίδες σε όλα τα εκπαιδευτικά τεχνολογικά ιδρύματα στην Ελλάδα, δράσεις που σημειώνουν ήδη μεγάλη επιτυχία.

Σκοπός μας είναι ακόμα να συμμετέχουμε στις συντακτικές και αναθεωρητικές επιτροπές των τεχνικών οδηγιών του Τ.Ε.Ε., να καλλιεργήσουμε τη συνεργασία με τους ενεργειακούς επιθεωρητές και να συνεισφέρουμε στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση των υδραυλικών και των ψυκτικών ανά την Ελλάδα, σε συνέργεια με τις αντίστοιχες ομοσπονδίες. Τέλος ένα μεγαλόπνοο σχέδιό μας είναι η δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων προϊόντων.

Γενικότερα, τα σχέδιά μας είναι πολλά αλλά, δυστυχώς, η έλλειψη ενθουσιασμού και συμμετοχής από τα μέλη μας δεν μπορούν να αναπληρωθούν από τις εθελοντικές προσπάθειες λίγων.

– Ποια είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής κατάλληλου μέσου θέρμανσης;

– Παροτρύνουμε τον καταναλωτή να απευθύνεται στο μηχανικό ή στο τοπικό κατάστημα εμπιστοσύνης του για να επιλέξει την καλύτερη δυνατή λύση. Κάθε κτίριο είναι μια μοναδική περίπτωση, και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Σίγουρα, τα βασικά κριτήρια επιλογής θα πρέπει να είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η οικονομία χρήσης, οι πιστοποιήσεις, το service και η τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του θερμικού συστήματος, όπως και η διαθεσιμότητα των απαραίτητων αγαθών για τη λειτουργία του (καύσιμο ή ψυκτικό μέσο).

Μακροπρόθεσμα, όλα αυτά τα κριτήρια συμπυκνώνονται σε ένα: στην προστασία του περιβάλλοντος με όλους τους τρόπους που είναι αποδεκτοί από την Ε.Ε.

– Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού δυναμικού αποτελεί βασικό άξονα των «πράσινων» πολιτικών. Ποιες είναι οι νέες «πράσινες» τεχνολογίες που τείνουν να επικρατήσουν στην αγορά και πόσο προσιτές είναι για το μέσο καταναλωτή;

– Σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η πιο συμφέρουσα παρέμβαση ανακαίνισης –από πλευράς απόσβεσης κεφαλαίων– για τα περισσότερα ελληνικά σπίτια είναι η εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος θέρμανσης, καθώς με χαμηλότερο αρχικό κεφάλαιο κτήσης εξοικονομούμε μεγαλύτερο κόστος χρήσης απ’ ό,τι αν αντικαθιστούσαμε τα τζάμια, τα κουφώματα ή τη μόνωση. Παράλληλα επιτυγχάνουμε πολύ χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Αν, λοιπόν, κατατάσσαμε τις παρεμβάσεις με γνώμονα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την απόδοση κεφαλαίων, τότε πρώτες θα ήταν οι παρεμβάσεις στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, όπως η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας ή λέβητα αερίου συμπύκνωσης.

– Πιστεύετε ότι τα επιδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης έχουν βοηθήσει πραγματικά τα ελληνικά νοικοκυριά;

– Τα προγράμματα επιδότησης –και ειδικά το πρόγραμμα «Εξοικονομώ»– σίγουρα έχουν βοηθήσει τα ελληνικά νοικοκυριά, αφού υπάρχουν ιδιοκτήτες που χωρίς αυτά ποτέ δεν θα προέβαιναν σε αναβάθμιση.

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες στρεβλώσεις –εγγενείς στην ελληνική πραγματικότητα– που καθιστούν το πρόγραμμα λιγότερο αποδοτικό. Ενδεικτικά αναφέρω τις πρόωρες –από την πλευρά του κράτους– ανακοινώσεις του προγράμματος, οι οποίες προκαλούν καθυστερήσεις σε παρεμβάσεις που θα γίνονταν ανεξαρτήτως αυτού.

Επίσης στρεβλώσεις δημιουργούνται και από κάποιες προδιαγραφές του προγράμματος, οι οποίες ωθούν ιδιοκτήτες και εργολάβους σε υπερδιαστασιολογήσεις και σε επιλογές που στοχεύουν στην απορρόφηση των μέγιστων δυνατών ποσών επιδότησης, αντί της βέλτιστης, οικονομικά και ενεργειακά, εγκατάστασης.

Οι παρεμβάσεις μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στοχεύουν στην εξάλειψη αυτών των στρεβλώσεων.

– Μόλις έκλεισε ο νέος κύκλος του «Εξοικονομώ». Ποιες ήταν οι προτάσεις σας κατά τη διαβούλευση που προηγήθηκε και πώς αντιμετωπίστηκαν;

– Τα τελευταία χρόνια έχουμε δημιουργήσει, ως Ένωση, ισχυρούς δίαυλους επικοινωνίας και κλίμα εμπιστοσύνης με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου και τα στελέχη της, σχετικά με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ», και όχι μόνο. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης επαναλάβαμε τις πάγιες προτάσεις μας, οι οποίες κατά κατηγορία ήταν:

  • Αντλίες θερμότητας: Κατάταξη στον πίνακα ανωτάτων ορίων δαπανών βάσει της ονομαστικής απόδοσης έναντι της διαβαθμισμένης ισχύος Prated (η οποία ως θεωρητική τιμή δεν αποτελεί ισότιμο κριτήριο μεταξύ των κατασκευαστών) και, εναλλακτικά, ενοποίηση των κατηγοριών ΙΙ και ΙΙΙ.
  • Λέβητες πετρελαίου: Επαναφορά επιλεξιμότητας λεβήτων πετρελαίου συμπύκνωσης για περιοχές εκτός αστικών κέντρων και αύξηση του μέγιστου ποσού χρηματοδότησης από 180 ευρώ ανά τ.μ. σε 250-270 ευρώ ανά τ.μ., λόγω των πολύ μεγάλων ανατιμήσεων των υλικών.
  • Μηχανικός αερισμός: Αύξηση ανώτατων ορίων επιλέξιμης δαπάνης και προσθήκη ελάχιστων απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Επιπρόσθετα, καταθέσαμε προτάσεις για το νέο «Εξοικονομώ» που «τρέχει» σήμερα, από τις οποίες οι περισσότερες έγιναν δεκτές, όπως:

Α. Επιδότηση εσωτερικών συστημάτων (θέρμανσης δαπέδου, fan coil, θερμαντικών σωμάτων).

Β. Οριζόντια αύξηση των τιμών επιλέξιμων δαπανών των συστημάτων θέρμανσης – ψύξης κατά 10%.

Γ. Αύξηση ανώτατου ορίου δαπάνης συστημάτων διαχείρισης ενέργειας (“smart home”) από 1.500 ευρώ σε 2.500 ευρώ.

– Θεωρείτε ικανοποιητικό το επίπεδο της τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα μας; Τι θα έπρεπε να αλλάξει;

– Διαχρονικά, ζητούμενο της Ένωσης είναι η βελτίωση του επιπέδου τεχνικής εκπαίδευσης. Πλέον παρατηρείται σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού στην αγορά. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με τις νέες και συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογίες στα προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας, απαιτείται έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό. Ως Ένωση έχουμε σκοπό να παρέμβουμε στα αρμόδια Υπουργεία «Παιδείας» και «Ανάπτυξης», σε συνεργασία πάντα με τις αντίστοιχες κλαδικές ενώσεις.

– Γιατί είναι κρίσιμη η επιλογή αδειοδοτημένου εγκαταστάτη και συντηρητή;

– Καταρχήν, γιατί το απαιτεί ο νόμος. Για τον καταναλωτή, όμως, πέραν της υποχρέωσής του από το νόμο, η επιλογή αδειοδοτημένων εγκαταστατών και συντηρητών είναι προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον του. Πρώτον, γιατί καλύπτεται σε πιθανό ατύχημα και, δεύτερον, γιατί μακροχρόνια επιτυγχάνει την απαιτούμενη απόσβεση κεφαλαίων.

Θα λέγαμε ότι «μίας παρατυπίας μύριες έπονται», αφού ο μη αδειοδοτημένος εγκαταστάτης «φέρνει» μαζί του την κακή εγκατάσταση, τα μη πιστοποιημένα υλικά, την κακή συντήρηση και εντέλει δεν είναι ούτε ενήμερος ούτε εκπαιδευμένος για τη σωστή εκτέλεση του έργου.

Ο αδειοδοτημένος τεχνικός παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενημερώνεται και, το κυριότερο, επιλέγει αξιόπιστους προμηθευτές. Η ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. είναι αδιαπραγμάτευτα υπέρ της τήρησης του νόμου και συνακόλουθα υπέρ της επιλογής αδειούχων εγκαταστατών και συντηρητών.

– Κοιτάζοντας μπροστά, ποιο μέσο θέρμανσης πιστεύετε ότι θα επικρατήσει τα επόμενα χρόνια;

– Το σίγουρο είναι ότι οδηγούμαστε σε μικρότερα μεγέθη, λόγω νέων υλικών, όσο και λόγω της σωστής διαστασιολόγησης, της οποίας η Ένωσή μας υπήρξε πάντα υπέρμαχος. Οι παραγωγοί θερμότητας που έχουν ήδη προκριθεί από την Ε.Ε. για χρήση τα επόμενα χρόνια είναι οι αντλίες θερμότητας και οι λέβητες αερίου, με σταδιακή είσοδο των λεβήτων υδρογόνου. Σε αυτά θα προστεθεί ο μηχανικός αερισμός ως απαραίτητο σύστημα σε κάθε κτίριο, αλλά και ο αυτοματισμός ελέγχου.

Παρά τις όποιες αντιδράσεις και τα συγκρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των εταιρειών, παρατηρούμε έναν συντονισμένο και γόνιμο διάλογο, ενώ συγκριτικά με το παρελθόν υπάρχει μία σημαντική και σαφής εξέλιξη στον κλάδο μας, σε όλα τα επίπεδα.

Σε αυτή την εξέλιξη, η ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. έχει συμβάλει σημαντικά και θα συνεχίσει το έργο της, με γνώμονα πάντα το νόμο, την προστασία του περιβάλλοντος, το συμφέρον του καταναλωτή και την υγιή ανάπτυξη των εταιρειών μας.

Ελέγξτε επίσης

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος (Caloria Α.Β.Ε.Ε.): «Πετυχαίνουμε επενδύοντας συνεχώς σε χρόνο, χρήμα και ανθρώπινο δυναμικό»

  Ο Managing Director της Caloria Α.Β.Ε.Ε. εκφράζει το όραμά του για την επόμενη μέρα …

Τα Περιοδικά μας